KLUB SPORTOWY SQUASH BIAŁYSTOK


KSSB skupia pasjonatów squasha z województwa podlaskiego.

Celem stowarzyszenia jest:

1. Upowszechnianie i rozwój squasha na terenie województwa podlaskiego.
2. Promocja squasha oraz podnoszenie jego rangi na terenie Polski.
3. Prowadzenie działalności sportowej i edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
4. Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie sportu, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowego i aktywnego trybu życia;
walka z otyłością.
5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez zdrową rywalizację oraz uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.
6. Stwarzanie dzieciom i młodzieży specjalnych warunków do rozwoju sportowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
z terenów wiejskich województwa podlaskiego.
7. Wyrównywanie szans sportowego rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej.
8. Reprezentowanie miasta Białystok i województwa podlaskiego na zawodach w kraju i za granicą.CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
- Łukasz Popko - Prezes
- Michał Piekarski - Wiceprezes
- Kinga Popko - Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA:
- Katarzyna Nideraus-Martyniak
- Tomasz Suchowierski


SIEDZIBA: ul. Pułkowa 7A/32, 15-143 Białystok
NR KONTA: ING 45 1050 1953 1000 0090 8015 9370

KRS: 0000643974, NIP: 9662107055, REGON: 365726636
data rejestracji stowarzyszenia: 27/10/2016


Statut Stowarzyszenia KSSB -> STATUT

chcesz dołączyć do Stowarzyszenia? pobierz i wypełnij -> Deklaracja CzłonkowskaPowoli... bardzo powoli... na tyle, ile możemy... na tyle, ile mamy czasu... na tyle, ile mamy siły...
"budujemy" squasha w Białymstoku ;-)
© 2016-2019 Klub Sportowy SQUASH BIAŁYSTOK - Wszelkie prawa zastrzeżone